กทม. ขยายเวลาลงทะเบียนฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ กลุ่ม 12-18 ปี ลงทะเบียนผ่านออนไลน์ ถึง 27 พ.ย.2564 เช็คเงื่อนไขได้เลย

ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า พร้อมขยายเวลาลงทะเบียนฉีดวัคซีนสำหรับเด็กอายุ12-18 ปี เพิ่มเติม โดยเปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับเด็กอายุ 12-18 ปี เกิดระหว่างวันที่ 27 พ.ย.2546 ถึงวันที่ 27 พ.ย.2552 

หลักเกณฑ์-เงื่อนไข

  1. พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ
  2. อยู่ในระบบการศึกษา และนอกระบบการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาแบบ HOME SCHOOL
  3. ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน

ทั้งนี้ ต้องสแกน QR CODE เพื่อลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน GOOGLE FORM ภายในวันที่ 25-27 พ.ย.2564 เท่านั้น 

โดยผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมให้เดินทางมาพร้อมเด็ก และต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรในวันที่ฉีดวัคซีน

สำหรับเอกสารที่ต้องนำมาในวันฉีดวัคซีน ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด กทม. ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ประกอบด้วย

1.บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรอื่นๆ ที่ใช้ยืนยันตัวตน เช่น PASSPORT 

2.บัตรนักเรียน/นักศึกษา (ถ้ามี)

กำหนดวันนัดหมายฉีดวีคซีนไฟเซอร์ 

  • เข็มที่ 1 ในวันที่ 27 พ.ย.64 และเข็มที่ 2 ในวันที่ 18 ธ.ค.64 
  • เข็มที่ 1 ในวันที่ 28 พ.ย.64 และเข็มที่ 2 ในวันที่ 19 ธ.ค.64

ที่มา : ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ

รวมโปรเน็ตสุดแรงทุกเครือข่าย คลิก

Share Button

แสดงความคิดเห็น