Project Loon บอลลูนส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายของ Google ถูกใช้ช่วยเหลือในพื้นที่ภัยพิบัติ

Project Loon บอลลูนส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายของ Google ถูกใช้ช่วยเหลือในพื้นที่ภัยพิบัติ

Project Loon บอลลูนสุดเฟี้ยวที่สามารถปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายได้ โดยโปรเจคนี้เดิมทีเป็นของ Google และต่อมาได้แยกตัวออกมาเป็นบริษัท X Company โดยโปรเจคนี้ทำขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย และได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติจนสัญญาณโทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ เพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถติดต่อโลกภายนอกได้โดยสะดวก

โดยในวันที่ 29 กันยายน ที่ผ่านมา โครงการลูนได้เคลื่อนที่ไปเปอร์โตริโกเพื่อช่วยบรรเทาความทุกข์จากเหตุภัยพิบัติ โดยทีทาง FCC (คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสารของสหรัฐฯ) ได้ออกใบอนุญาตการทดลองเพื่อเอื้อให้โครงการลูนสามารถให้บริการสัญญาณ LTE ได้เป็นพิเศษ ซึ่งทีม X ได้กล่าวว่าขั้นต่อไปจะร่วมมือในด้านเครือข่ายกับ Telco (ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์) เพื่อการให้บริการสัญญาณ Wireless ในเปอร์โตริโกมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งก่อนหน้านี้โครงการลูนก็ได้เข้าไปให้บริการความช่วยเหลือในเปรูจากเหตุการณ์น้ำท่วมในช่วงเดือนมีนาคม โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท Telefonica

Share Button

แสดงความคิดเห็น